İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 41 - 60 arasındaki sonuçlar:
Orta kulak boşluğu (tympanum)’nun arka duvarı üzerindeki -çukur iç yüzüne musculus stapedius’un yerleştiği-küçük kemik kabartı; piramidal tümsek
Orta kulak boşluğu (tympanum)’nun arka duvarı üzerindeki -çukur iç yüzüne musculus stapedius’un yerleştiği-küçük kemik kabartı; piramidal tümsek
Medulla oblon-gata’nın ön-arka oluğu (fissura mediana anterior)’nun her iki yanında, altındaki kortikospinal sinir iplikleri demetinin oluşturduğu, kama biçimi gösteren longitu-dinal kabartı; medulla oblongata pir
tıbbi çeviri
Beyincik vermisi (vermis cerebelli)’nin, vermis tümseği (tuber vermis) ile vermis dilciği (uvula vermis) arasında kalan bölümü; vermis piramidi,
1 – Aynı taban üzerinde yükselen üç veya daha fazla yüzün aym tepede birleşmesinden meydana gelen oluşum; ehram; piramit. 2- Organın piramit şekli gösteren bölümü
Allerjik reaksiyonlara tedavisinde ağızdan kullanılan bir antihistamin; feniramin maleat.
Mimiklerin, ifade edilen fikir ve duygulara uygun olmayışı; söylenilen sözlere uygun düşmeyen yüz hareketleri gösterme; paramimi (Erken bunamada görülür).
Koku piramidi. Bk. olfactory trigone
Pubis cisminin ön yüzü ve symphysis pubis’ten başlayıp linea alba’nın göbek ile symphysis pubis arasındaki bölümünün ortasında sonlanan, linea alba’yı gerici kas; piramidal kas.
Muramidaz. Bk. lysozyme.
Kemoterapi ve radyoterapinin sebep olduğu bulantı ve kusmayı önlemede, gastroözofageal refluks ve gastroparez tedavisinde ağızdan ya da intravenöz kullanılan, kullanılan, dopamin antagonisti kolinerjik bir ilaç; metoklopramid
Akut hipotansiyonda, kan basıncını yükseltmek üzere intramüsküler ya da intravenöz kullanılan bir sempatomimetik ilaç; metaraminol bitartrat.
Meduller piramit. Bk. pyramid of medulla oblongata
Malpighi piramidi. Bk. renal pyramid
Akut ya da kronik diyare tedavisinde ağızdan kapsül veya sıvı şeklinde kullanılan, antiperistaltik etkiye sahip, piperidin türevi antidiyareal ilaç; loperamid hidroklorür.
Hipertansiyon tedavisinde ağız yoluyla kullanılan, alfaadreneıjik reseptörleri bloke edici bir ilaç; indoramin.
Depresyon tedavisinde a-ğızdan ya da intramüsküler kullanılan, trisiklik anti-depresan bir ilaç; imipramin hidroklorür.
İdrarda aşırı miktarda amino asitbulunuşu; aminoasidüri; hiperaminoasidüri.
Kanda aşırı miktarda amino asitbulunuşu; hiperaminoasidemi.
Bacillus brevis’ten elde edilen, grampozitif bakterilerin sebep olduğu deri enfeksiyonlarında topikal uygulanan bir antibiyotik; gramisidin.
1 2
3
4 5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Beyincik vermişi (vermiş cerebelii)’nin, nodulus vermiş ile pyramis vermiş arasında kalan bölümü; vermiş dilciği.
tıbbi çeviri
Gut hastalığına bağlı olarak böbrek medullası, böbrek piramit ve papillalarmda sodyum ürat birikmesi; ürat nefropatisi.
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Beyincik vermişi (vermiş cerebelii)’nin, vermiş yaprağı (folium vennis) ile vermiş piramidi (pyramis vermiş) arasında kalan bölümü; vermiş tümseği.
(L.) : El bileğini oluşturan kemiklerin ilk sırasında yer alan bir kemik; üç köşeli kemik; piramit kemik; trikuetrum.
Üç köşeli kemik; piramit kemik. Bk. triquetrum
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Molekülü üç halkalı yapı gösteren; trisiklik (Kimyasal bileşik, özellikle imipramine vb. bazı antidepresan ilaçlar hakkında),
Bk. pyramidal tract
"Streptomyces tenebrarius" dan elde edilen, gramnegatif bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili, aminoglikozid grubu bir antibiyotik; tobramisin.
Meme, ovaryum, akciğer, mesane kanserleri ve lenfom tedavisinde intravenöz kullanılan, alkilleştirici, antineoplastik bir ilaç; trietilentiofosforamid; tiotepa.
Uzun süre fenotiyazin tedavisi gören yaşlı kimselerde -tedavinin komplikasyonu olarak-gelişen, yüz, ağız,dil, gövde ve ekstremite kaslarında tekrarlayıcı nitelikte istem dışı gereksiz hareketlerle belirgin ekstrapiramidal sis
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü