İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 61 - 80 arasındaki sonuçlar:
Glükozilseramid lipidoz. Bk. glucocerebroside lipidosis.
Glükozilseramid. Bk. glucocerebroside.
Bk. Betz s pyramidal cells
tıbbi çeviri
Galaktozilseramid. Bk. galactocerebroside.
(L.) : Delikler, geçit şeklinde delikler (foramen’in çoğulu),
İştahı azaltıcı etkisi nedeniyle aşırı şişmanlığın tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan, amfetamin türevi bir serebral uyarıcı; fenfluramin hidroklorür.
Ekstrapiramidal demet. Bk.extrapyramidal system
Merkezi sinir sisteminde, bazal ganglionlar, nucleus subthalamicus (Luys çekirdeği), substantia nigra (kara madde), nucleus ruber (kırmızı çekirdek), beyincik, formatio reticularis (retiküler oluşum) ve omurilik motor nöronla
Bk. extrapyramidal disease.
istem dışı hareket ve titremeler, kas tonusunde sertleşme ve duruş şeklinde anormalliklerle belirgin herhangi bir ekstrapiramidal sistem bozukluğu; ekstrapiramidal hastalık (kore, atetoz, Parkinson hastalığı vb.)
1- Piramidal sistem dışında; ekstra-piramidal. 2- Ekstrapiramidal sistemle ilgili; ekstrapi-ramidal.
Bkpyramidal eminence
Allerjik belirtiler, rinit, taşıt tutması, Parkinson hastalığı, bebek koliği, kuru öksürük vb. durumlarda ağızdan ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan, histamin Ht reseptör antagonisti; difenhidramin hidrok
Allerjik belirtiler, rinit, prurit ve kontakt dermatit tedavisinde ağızdan kullanılan, histamin H,-reseptör antagonisti; deksklor-feniramin maleat.
Bk. pyramidal decussation.
Böbrek piramidlerinin kistik hastalığı. Bk. sponge kidney
Depresyon, anksiyete ve çeşitli fobilerin tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, trisiklik antidepresan bir ilaç; klomipramin.
Hiperkolesterolemi, safra tıkanıklığına bağlı kaşıntı, aşırı safra asitlerine bağlı diyare tedavisi ve dijital zehirlenmesinde ağızdan kullanılan, safra asitlerini bağlayıcı antilipemik ilaç; kolestiramin (Bağırsakta safra as
Allerjik belirtilerin tedavisinde ağızdan (tablet şeklinde) ya da parenteral (intramüsküler, intravenöz) kullanılan histamin H(reseptör antagonisti; klorfeniramin maleat.
Çözeltisi, deri antiseptiği olarak kullanılanbeyaz toz halinde bir klor türevi; kloramin.
1 2 3
4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Beyincik vermişi (vermiş cerebelii)’nin, nodulus vermiş ile pyramis vermiş arasında kalan bölümü; vermiş dilciği.
tıbbi çeviri
Gut hastalığına bağlı olarak böbrek medullası, böbrek piramit ve papillalarmda sodyum ürat birikmesi; ürat nefropatisi.
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Beyincik vermişi (vermiş cerebelii)’nin, vermiş yaprağı (folium vennis) ile vermiş piramidi (pyramis vermiş) arasında kalan bölümü; vermiş tümseği.
(L.) : El bileğini oluşturan kemiklerin ilk sırasında yer alan bir kemik; üç köşeli kemik; piramit kemik; trikuetrum.
Üç köşeli kemik; piramit kemik. Bk. triquetrum
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Molekülü üç halkalı yapı gösteren; trisiklik (Kimyasal bileşik, özellikle imipramine vb. bazı antidepresan ilaçlar hakkında),
Bk. pyramidal tract
"Streptomyces tenebrarius" dan elde edilen, gramnegatif bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili, aminoglikozid grubu bir antibiyotik; tobramisin.
Meme, ovaryum, akciğer, mesane kanserleri ve lenfom tedavisinde intravenöz kullanılan, alkilleştirici, antineoplastik bir ilaç; trietilentiofosforamid; tiotepa.
Uzun süre fenotiyazin tedavisi gören yaşlı kimselerde -tedavinin komplikasyonu olarak-gelişen, yüz, ağız,dil, gövde ve ekstremite kaslarında tekrarlayıcı nitelikte istem dışı gereksiz hareketlerle belirgin ekstrapiramidal sis
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü