İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 86 adet çeviri sonucu bulundu. 81 - 86 arasındaki sonuçlar:
Beyincik piramidi. Bk. pyramid of vermis
Fabry hastalığında, başta böbrekolmak üzere çeşitli organ ve dokularda birikim gösteren sfmgolipid; seramid triheksozid.
Gaucher hastalığında, kemik iliği, dalak ve karaciğerde birikim gösteren sfmgolipid; seramid glükozid
tıbbi çeviri
Bir cins sfmgolipid; sfingozin ve yağ asidinden oluşan bileşik; seramid
Motor korteks’te, özellikle gyrus precentralis’de bulunan piramit biçiminde dev hücreler; Betz hücreleri; Betz’in piramid hücreleri
Ön piramidal demet. Bk. anterior corticospinal tract.
1 2 3 4
5
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 145 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Radius’un alt ucu ile karpal kemiklerin ilk sırasındaki sandalsı kemik (os scaphoideum), ay kemik (os lunatum) ve piramit kemik (os triquetrum) arasındaki eklem; radiyokarpal eklem; el bileği eklemi
Venae arcuatae renis’ten aldıklan kanı ileten ve böbrek piramitleri arasından geçerek böbrek hilumu’nda -vena renalis’i oluşturmak üzere- birbirleriyle birleşen venler; böbreğin loblar arası venleri
Beyincik vermişi (vermiş cerebelii)’nin, nodulus vermiş ile pyramis vermiş arasında kalan bölümü; vermiş dilciği.
tıbbi çeviri
Gut hastalığına bağlı olarak böbrek medullası, böbrek piramit ve papillalarmda sodyum ürat birikmesi; ürat nefropatisi.
Normal mikroskopla görülemeyecek kadar küçük; ancak elektron mikroskopu ile görülebilen; ültramikroskopik.
Ültramikroskop. Bk. electron microscope.
Mikroskopla görülemeyecek kadar küçükmikroorganizma; ültramikrop.
Tiramin oksidaz. Bk. monoamine oxidase.
Peynir ve benzeri gıda maddelerinde bulunan, ayrıca vücutta tirozin’den de sentez edilen, adrenalin (epinefrin)’e benzer etkiye sahip bir bileşik; tiramin.
Tiraminaz. Bk. monoamine oxidase.
Beyincik vermişi (vermiş cerebelii)’nin, vermiş yaprağı (folium vennis) ile vermiş piramidi (pyramis vermiş) arasında kalan bölümü; vermiş tümseği.
(L.) : El bileğini oluşturan kemiklerin ilk sırasında yer alan bir kemik; üç köşeli kemik; piramit kemik; trikuetrum.
Üç köşeli kemik; piramit kemik. Bk. triquetrum
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trietilentiofosforamid.Bk. thiotepa.
Molekülü üç halkalı yapı gösteren; trisiklik (Kimyasal bileşik, özellikle imipramine vb. bazı antidepresan ilaçlar hakkında),
Bk. pyramidal tract
"Streptomyces tenebrarius" dan elde edilen, gramnegatif bakteri enfeksiyonlarına karşı etkili, aminoglikozid grubu bir antibiyotik; tobramisin.
Meme, ovaryum, akciğer, mesane kanserleri ve lenfom tedavisinde intravenöz kullanılan, alkilleştirici, antineoplastik bir ilaç; trietilentiofosforamid; tiotepa.
Uzun süre fenotiyazin tedavisi gören yaşlı kimselerde -tedavinin komplikasyonu olarak-gelişen, yüz, ağız,dil, gövde ve ekstremite kaslarında tekrarlayıcı nitelikte istem dışı gereksiz hareketlerle belirgin ekstrapiramidal sis
1 2 3 4 .. 6 7 8

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü