İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 29 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Lenfatik dokudan gelişen kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan, alkilleştirici antineoplastik bir ilaç; urasil mustard; uramustin.
Pubis kemiği (os pubis)’nin, foramen obturatum’un üstündeki parçası; pubis üst kolu.
Bk. superior ramus of pubis
tıbbi çeviri
Bk. anterior ramus of spinal nerve
Bk. nervus tentorii
Bk. superior ramus of pubis
Bk. posterior ramus of spinal nerve
Bk. arteria plantaris profunda
Bk. ramus of ischium
İskiyum kemiği (os ischii)’nin, önde pubis kemiği (os pubis)’nin alt kolu ile birleşen, foramen obturatum’un altındaki yassı bölümü; iskiyum kolu
Bk. nervus spinosus
Bk. nervus meningeus medius
Alt çene kemiği (mandibula)’nin her iki yanındaki, yukarı doğru çıkan parçası; alt çene kemiği kolu;mandibula kolu
Bk. internal laryngeal nerve
Bk. inferior ramus of pubis
Bk. external laryngeal nerve
Bk. posterior ramus of spinal nerve
İki siniri birbirine veya bir siniri ganglion’a bağlayan sinir iplikleri demeti; birleştirici sinir dalı
Bk. anterior ramus of spinal nerv
(L.): 1- Ana damar ya da sinirden aynlan büyük dal; kol; ramus. 2- Bazı kemiklerin kol şeklinde uzantı gösteren bölümü (pubis kolu, mandibula kolu gibi),
1 2
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 25 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Lenfatik dokudan gelişen kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılan, alkilleştirici antineoplastik bir ilaç; urasil mustard; uramustin.
Urasil mustard. Bk. uramustine.
Bk. superior ramus of pubis
tıbbi çeviri
Bk. anterior ramus of spinal nerve
Bk. superior ramus of pubis
Bk. posterior ramus of spinal nerve
Bk. ramus of ischium
Bk. inferior ramus of pubis
Bk. posterior ramus of spinal nerve
Bk. anterior ramus of spinal nerv
(L.): 1- Ana damar ya da sinirden aynlan büyük dal; kol; ramus. 2- Bazı kemiklerin kol şeklinde uzantı gösteren bölümü (pubis kolu, mandibula kolu gibi),
(L.): Dallar; kollar; rami (ramus’un çoğulu),
Dal (ramus)’la ilgili; ramal.
Bk.posterior ramus of spinal nerve
Nervus mandibularis’ten ayrılıp, dura mater encephali’de dağılan sinir dalı; ramus meningeus nervi mandibularis
Lumbar pleksus’un bir dalı olarak 1. ve 2. lumbar spinal sinirlerin ön dallarından kaynaklanıp ramus genitalis ve ramus femoralis olmak üzere iki dala aynlan, genital dalı erkekte musculus cremaster’e motor, skrot
İskiyumkolu (ramus ossis ischii)’nun alt bölümünün iç yüzünden başlayıp raphe, perinealis ve centrum tendineum perinei’de sonlanan, centrum tendineum perinei’ye destek sağlayıcı, onu yerinde tutucu, ayrıca e
İskiyum kolu (ramus ossis ischii)’nun altından başlayıp lifleri -erkekte memb-ranöz uretra’yı, kadında uretra alt ucunu sarmak üzere-uretra çevresinde ve centrum tendineum perinei’de sonlanan, erkekte membra
İschium kolu (ramus ossis ischii)’ndan başlayıp erkekte penis bacağı (crus penis), kadında klitoris bacağı (crus clitoridis)’te sonlanan, penis veya klitoris’i ereksiyon halinde tutucu kas; iskiyokavernos ka
Asetilkolin’inyanı sıramuskarin ile de uyarılan kolinerjik reseptörler; muskarinik reseptörler (Muskarinik reseptörler, merkezi sinir sisteminde, kalp kulakçıkları kasında, sinoatriyal ve atriyoventriküler düğüm hücrele
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü