İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 222 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Arteria lacrimalis’e eşlik eden ve gözyaşı bezinin venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük ven; gözyaşı veni; lakrimal ven.
Sağ gastroepiploik ven. Bk. vena gastroomentalis dextra
Glottis kapalı iken burun ve ağızdan güçlü bir soluk veriş esnasında akciğerlerdeki hava basıncının artması; Valsalva deneyi.
tıbbi çeviri
Trimorföz. Bk. trimorphic.
Üç farklı şekil gösterme hali, özellikle gelişim sürecinde üç farklı şekil gösterme niteliği; trimorfizm.
Gelişim sürecinde üç farklı şekil gösteren; trimorfık.
Depresyon, anksiyete ve bazen uykusuzluğu tedavide kullanılan antidepresif bir ilaç; trimipramin maleat.
Trimetilen. Bk. cyclopropane.
Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan -folat antago-nisti- antibakteriyel bir ilaç; trimetoprim (Genellikle, sineıjik etkisi nedeniyle sülfonamid grubu bir ilaçla beraber kullanılır),
Damarları genişleterek kan basıncını düşürücü etkiye sahip, intravenöz infüzyon şeklinde uygulanan, kısa etkili ganglion bloke edici bir ilaç; trimetafan kamsilat.
Epilepsi ve benzeri durumlarda ağızdankullanılan antikonvülsan bir ilaç; trimetadion.
Üç ayı kapsayan devre; üç aylık süre; trimestr.
Üç ayda bir oluşan; üç ayda bir görülen; trimensuel.
Gebeliğin son üç ayı; üçüncü trimestr.
Süperimpregnasyon. Bk. superfecundation.
Bir şeyin üzerine eklenme; mevcutduruma ilave olma; üstüne gelme; süperimpozisyon.
Mevcut duruma eklenmiş; ilave olarak oluşmuş; üzerine binmiş,
Yasanın yasakladığı cinsel fiile dayanan suç; cinsel suç (Irza geçme vb. gibi),
Genetik hastalık ya da anomalinin, cinsiyet kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kahtsal geçiş (Terim, genelllikle Xlinkage ile eş anlamda kullanılır).
Sansorimotor nöropati. Bk. peripheral neuropathy.
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 643 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Primordiyal follikül içindeki primer oosit’in ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovum’un, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası; saydam kuşak (Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan at
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Karbonhidratların yapısında bulunan, ayrıca kayın ağacı odunundan da elde edilen bir şeker; odun şekeri; ksiloz (Sindiriminin az oluşu nedeniyle şeker hastaları diyetinde kullanılır).
tıbbi çeviri
W ile simgelenen güç birimi; saniyede bir jul (joule) iş gerçekleştiren güç miktarı; vat.
Aşırı zayıflama; vücutça erime; kaşeksi.
V ile simgelenen, elektriksel gerilim farkı birimi; volt.
Embriyonal yaşamın erken döneminde, primitif sindirim kanalının orta bölümü (midgut)’nü yolk kesesine bağlayan kanal; yolk sapı: omfalomezenterik kanal; vitellüs kanalı.
Canlı yaşamının devamı için mutlak gerekli vücut işlevleri (solunum; dolaşım, sindirim, boşaltım vb,); vital işlevler,
Bazı böcek ve sürüngenlerin salgıladığı zehirli madde etkisiyle lökositlerin erimesi; böcek zehiri etkisiyle lökositoliz.
Arteria lacrimalis’e eşlik eden ve gözyaşı bezinin venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük ven; gözyaşı veni; lakrimal ven.
Gebeliğin ilk ya da ikinci trimestr’mda annedeki suçiçeği enfeksiyonuna bağlı olarak embriyo veya fetüs’te ekstremite atrofisi ve bazen merkezi sinir sistemi ve gözde patolojik değişikliklerle belirgin durum; suçi
Üratların erimesi; üraloliz.
Bir pirimidin bazı; urasil (Ribonükleik asidin yapısında bulunur ve onun parçalanma ürünü olarak elde edilir).
Sindirim yetersizliği gösteren mide. Bk. dyspepsia.
1- Standart olarak kabul edilen miktar ya da ölçü; birim; ünite. 2- Belli bir görevle yükümlü hastane birimi; ünite
Kadında cinsiyet kromozomlarından birinin eksikliği sonucu ovaryumlarm bulunmayışı ya da taslak halinde oluşu, uterus, vagina ve memelerin hipoplazi gösterişi, primer amenore, koltukaltı ve pubis kıllarının yokluğu ya da azlı
Tularemi’ye bağlı olarak gelişen primer lezyon (Genellikle el veya parmak üzerinde),
Vücudun herhangi bir yerindeki primer tüberküloz odağmdan, tüberküloz basillerinin kan yoluyla iletilmesi sonucu, periton üzerinde çok sayıda küçük tüberküloz nodülleri ile belirgin peritonit; tüberküloza bağlı peritonit; per
Tüberküloz basilinin ince bağırsaklarda sebep olduğu enfeksiyon; bağırsak tüberkülozu; tüberküloz enterit (Tüberküloz basilleri içeren enfekte sütün içilmesiyle primer olarak ya da açık akciğer tüberkülozunda basil içeren bal
Trimorföz. Bk. trimorphic.
1 2 3 4 .. 31 32 33

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü