İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 61 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
İdrarda bulunan kırmızı bir pigment; ürorübin.
Ankonjuge bilirübin. Bk. indirect bilirübin.
Ellerde, ayaklarda ve tırnaklarda enfeksiyona sebep olan bir Trichophyton türü.
tıbbi çeviri
Bk. rubraspinal tract
Rickettsia tsutsugamushi’nin sebep olduğu, Leptotrombidium cinsi mit larvalarının ısırışı ile insana geçen, deride kırmızı papüller ve yüksek ateşin eşlik ettiği enfeksiyöz hastalık; fundalık tifüsü; orman tifüsü; çuçug
(L.): Kırmızı.
Doku damarlarının aşırı kanla doluşu; özellikle iltihaplı doku damarlarında görülen kan artımı; rubrostaz.
Omurilik inen demetlerinden biri; nucleusruber’den başlayıp, kasların koordine çalışması ve postür kontrolü ile ilgili motor uyartılan iskelet kaslarına iletmek üzere omurilik yan kordonunda seyreden sinir iplikleri dem
(L.): İltihaplarınıa sebebiyle deri üzerinde oluşan kızarıklık; iltihabın dört klasik belirtisinde biri; rubor.
Togavirüs’ler ailesine ait, kızamıkçık virüsünü içeren bir virüs cinsi,
El ve ayak baş parmakları son falankslarmm genişlemiş oluşu, boy kısalığı, yüzde çeşitli anomaliler ve zeka geriliği ile belirgin konjenital sendrom; Rubinstein Taybi sendromu
Fallop boruları (tuba uterina’lar)’nın açık olup olmadığını kontrol amacıyla servikal kanal yoluyla borulara C02 sevk edilmesi ve sonucun çizelge halinde kaydedilmesi esasına dayalı test; Rubin testi
(L.): 1- Demirin oksitlenmesi sebebiyle oluşan kırmızımtrak tabaka; pas; rubigo. 2- Gelişen mantarın oluşturduğu -pasa benzer- örtü; küf.
Paslı; pas rengi gösteren,
Rubidomisin. Bk. daunorubicin hydrochloride
Rb ile simgelenen, yumuşak metalik element; rubidyum.
Kızarmış; kımızımsı; rübesan.
(L.) Kırmızı; ruber.
Kızamığa bağlı olarak gelişen ensefalit; kızamık ensefaliti
(L.): Kızamık; rubeola. Bk. measles
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 403 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Karaciğerde protrombin oluşmasında rol oynayan, kanamayı durdurucu özelliği nedeniyle hemorajik bozuklukların tedavisinde kullanılan -sentetik preparatlan da bulunan- yağda erir bir vitamin grubu; K vitamini (K grubu vitaminl
B kompleks vitamin grubu. Bk. vitamin B complex.
tıbbi çeviri
Bazı özellikleriyle grubundan ya da ana tipten sapmış herhangi bir şey; varyant (mikroorganizma, hayvan, bitki, hastalık vb.),
Vaquez hastalığı. Bk. polycythemia rubra
VaquezOsler hastalığı. Bk. polycythemia rubra
Her kan grubundan kan alabilen, AB grubu kana sahip kişi; genel alıcı,
Hiçbir grup faktörü içermemesi nedeniyle tüm kan gruplarındaki kişilere güvenle verilebilen 0 grubu Rh() kana sahip kişi; genel verici (Üniversal donör, her gruba kanverebilmesine karşın yalnız kendi grubundan kan alabilir).
1- Aynı özellikleri içeren grubun temsilci örneği; tip. 2- Kişisel vücut görünümü; vücut tipi. 3- Belli bir hastalığın, değişik görüntülerinden her biri. 4- Aynı tür mikroorganizmanın, farklı antijenik özelliği dikkate alınar
Tropikal tifüs. Bk. scrub typhus.
Malezya’da orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidium türü.
Avustralya, Filipinler, Çin ve Pakistan’da orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidium türü.
Japonya’da, orman tifüsü (scrub typhus)’nün etkeni Rickettsia tsutsugamushi’yi ileten Leptotrombidum türü
Solunum yollarındaki gramnegatif bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan kapsül şeklinde kullanılan, makrolid grubu bir antibiyotik; troleandomisin.
Üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde ağızdan tablet şeklinde kullanılan -folat antago-nisti- antibakteriyel bir ilaç; trimetoprim (Genellikle, sineıjik etkisi nedeniyle sülfonamid grubu bir ilaçla beraber kullanılır),
Hipertansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde ağız yoluyla kullanılan tiazid grubu diüretik ve antihipertansif bir ilaç; triklormetiazid.
Metil grubunun -yeni bir madde sentezi için- bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçişi; transme-tilasyon.
Belli bir kimyasal grubun bir bileşikten diğer bileşiğe geçişini sağlayan enzim; transferaz (kinaz, fosforilaz, transaminaz vb. gibi),
Amino grubunun -transaminaz aracılığıyla- bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçişi ya da aynı bileşik içinde yer değiştirmesi; transaminasyon.
Amino grubunun bir bileşikten diğer bileşiğe geçmesini ya da aynı bileşik içinde yer değiştirmesini sağlayan enzim; aminotransferaz; transaminaz.
1 2 3 4 .. 19 20 21

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü