İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 224 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Vitellüs kesesi Bk. yolk sac
Omurlar ve sağrı kemiği (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
tıbbi çeviri
Bk. sacral vertebrae
Bk. musculus sacrococcygeus ventralis
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Zar labirent’te utriculus ile saccuhıs arasındaki ince, küçük kanal; utrikülosakküler kanal
Uterus serviksi’ni, arkada sakrum’un ön kısmına tespit eden iki kuvvetli bağdan her biri; uterosakral bağ
Uterosakral blok. Bk. paracervical block anesthesia.
Rahim ve sakrum’la ilgili; uterosakral.
Bk. sacral tuberosity
Üç monosakkarid molekülünün birleşmesinden oluşan karbonhidrat bileşiği; trisakkarid.
Gözyaşı kesesi. Bk. lacrimal sac
Amorotik familyal idyosi’nin bebeklik ve çocukluk çağında görülen, ilerleyici körlüğü uzanmak üzere retinada dejeneratif belirtiler ve istemli hareketlerde dengesizlik ile belirgin şekli; enfantil amorotik familyal idyo
Sakral kanalın alt ucunda -bazen görülen- tersine U şeklindeki yarık; sakral yarık (Genellikle 3. ve 4. sakral vertebra hizasında olup üzeri bağ ile örtülüdür)
Sakrum altında; subsakral.
Blastosist’in gelişimi sırasında hipoblast’tan kaynaklanan bir kısım hücrelerin, ekzoçölomik zar (Heuser zarı)’ın iç yüzü boyunca ilerleyerek primitif yolk kesesi (ekzoçölomik boşluk) içinde oluşturdukları -
İkincil vitellüs kesesi. Bk. secondary yolk sac
Son lumbar vertebra’nın altında, beş sakral vertebra’nın kaynaşmasından oluşan ve pelvis boşluğunu arkadan sınırlayan üç köşeli kemik; sağrı kemiği; sakrum.
1 2 3 4 .. 10 11 12
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 129 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Yolk kesesi. Bk. primitive yolk sac ve secondary yolk sac.
Vitellüs kesesi Bk. yolk sac
Membranöz labirent’in utriculus sacculus ve membranöz yanın daire kanalları (ductus semicirculares)’ndan oluşan bölümü; vestibül labirenti; vestibüler labirent,
tıbbi çeviri
Membranöz labirent’in utriculus sacculus ve membranöz yanın daire kanalları (ductus semicirculares)’ndan oluşan bölümü; vestibül labirenti; vestibüler labirent,
Omurlar ve sağrı kemiği (sacrum) ile ilgili; vertebrosakral.
Bk. sacral vertebrae
Bk. musculus sacrococcygeus ventralis
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Arteria sacralis mediana’ya eşlik eden ve plexus venosus sacralis’in bir kısım kanını sol vena iliaca communis’e ileten ven; sakral orta ven; mediyan sakral ven
Dışyan sakral venler (venae sacrales laterales)’den başlayıp bel omurlarının enine çıkıntıları önünde dikey seyrederek, birinci bel omuru hizasında sağda – vena azygos’u oluşturmak üzere- aynı taraf vena sub
Koklea, sacculus ve utriculus’un venöz kanını taşıyan ve vena jugularis interna’nın bulbusu’na ya da sinüs petrosus inferior’a açılan küçük ven; koklea kanalı veni
Zar labirent’te utriculus ile saccuhıs arasındaki ince, küçük kanal; utrikülosakküler kanal
Göbek vezikülü. Bk. yolksac.
Bk. sacral tuberosity
Boğazı muayene için, dili aşağıya doğru bastırmada kullanılan araç; dil basacağı; dil spatülü.
Gözyaşı kesesi. Bk. lacrimal sac
İkincil vitellüs kesesi. Bk. secondary yolk sac
Siyatik pleksus. Bk. sacralplexus
TaySachs hastalığı (enfantil amorotik familyal idyosi)’nın değişik bir şekli; gangliozidoz tip II; Sandhoff hastalığı (Heksozaminidaz A ve heksozaminidaz B enzimlerinin doğuştan eksikliği nedeniyle, beyinde aşırı gangli
Sakrotuberöz ligament. Bk. sacrotuberal ligament.
1 2 3 4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü