İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 473 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
Burun dış yüzünün venöz kanını vena angularis ve vena facialis’e ileten venler; burun dış venleri; dış nazal venler
Ayak parmaklan taban venleri (venae digitales plantares)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı taban arterleri (arteriae metatarsales plantares)’ne eşlik eden ve arcus venosus plantaris’e açılan venler; ayak
tıbbi çeviri
Ayak parmaklarının sırt venleri (venae digitales dorsales pedis)’nin birleşmesiyle oluşup ayak tarağı sırt arterleri (arteriae metatarsales dorsales)’ne eşlik eden ve arcus venosus dorsalis pedis’e açılan ve
Metakarpal bölgenin sırt tarafında seyreden ve rete venosum dorsale manus’a açılan üç ven; el tarağı sırt venleri; dorsal metakarpal venler
Penis sırtında yüzeysel seyreden ve penis’in deri ve derialtı tabakalarının venöz kanını, venae pudendae externae’ya ileten venler; penis’in yüzeysel sırt venleri.
Klitoris’i üstten örten deri kıvrımı (klitoris prepüsü) ve klitoris’in yüzeysel katlarının venöz kanını venae pudendae externae’ya ileten venler; klitoris’in yüzeysel sırt venleri
Dil sırtının venöz kanını, vena lingualis’e ileten venler; dil sırtı venleri; dorsal lingual venler
Ayak parmaklarının sırt yüzünde seyreden, daha sonra parmak aralığı köklerinde birleşerek dorsal metatarsal venler (venae metatarsales dorsales)’i oluşturan venler; ayak parmaklarının sırt venleri; ayağın dorsal dijital
Arteria dorsalis scapulae’ya eşlik eden ve vena jugularis externa ya da vena subclavia’ya açılan ven; skapula sırtı veni; dorsal skapuler ven
Penis sırtında fasya altında seyredip penis başı ve -venae profundae penis aracılığıyla kendisine gelen- penis’in kavernöz cisimleri ve corpus spongiosum penis’in venöz kanını, plexus venosus prostaticus’a i
Klitoris’in sırtında fasya altında seyredip -venae profundae clitoridis aracılığıyla kendisine gelen-klitoris’in kavernöz cisimleri ve klitoris başının venöz kanını, plexus venosus vesicalis’e ileten ven; kl
Beyinde substantia perforata anterior’dan başlayıp pedunculus cerebri’nin arkasından geçtikten sonra vena magna cerebri’ye açılan ven; Rosenthal veni; bazal ven
1- Damarla ilgili; vazal. 2- Kanalla ilgili,
Glottis kapalı iken burun ve ağızdan güçlü bir soluk veriş esnasında akciğerlerdeki hava basıncının artması; Valsalva deneyi.
Uterosalpengografi. Bk. hysterosalpingögraphy.
Her kan grubundan kan alabilen, AB grubu kana sahip kişi; genel alıcı,
Hiçbir grup faktörü içermemesi nedeniyle tüm kan gruplarındaki kişilere güvenle verilebilen 0 grubu Rh() kana sahip kişi; genel verici (Üniversal donör, her gruba kanverebilmesine karşın yalnız kendi grubundan kan alabilir).
Akut zehirlenmede, zehirlenmeye neden olan kimyasal maddeyi emici etkiye sahip, aktive edilmiş tıbbi mangal kömürü preparatı; genel antidot.55
1- Öksürükle ilgili; tüssal. 2- Öksürüğe bağlı;öksürüğün sebep olduğu,
1 2 3 4 .. 22 23 24
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 2329 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzim etkisiyle oluşan kimyasal değişme, mayalanma; fermantasyon: zimoliz.
Enzimler ve enzimlerin sebep olduğu kimyasal değişimleri konu alan kimya dalı; enzimoloji: zimoloji.
tıbbi çeviri
Yılan vb. hayvan organizması tarafından salınan toksik (zehirli) madde; hayvan toksini; zootoksin
Hayvansal gref. Bk. zoograft.
1- Hayvanlara aşırı düşkün kimse; zoofil. 2- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişi. 3- İnsandan ziyade hayvanlar üzerinde yaşayan asalak ya da onları emen böcek veya sinek,
1- Hayvansal parazitlerle ilgili; zooparazitik. 2- Hayvansal parazitlere bağlı; hayvansal parazitlerin sebep olduğu,
Asalak olarak yaşayan hayvansal organizma; hayvansal parazit; zooparazit.
Hayvan tarafından salgılanan hormon; hayvan hormonu; zoohormon.
Hayvansal kökenli; hayvandan elde edilen; zoojenöz.
Hayvan organizmasında seyreden kimyasal olayları konu alan bilim dalı; hayvan kimyası
Zollinger-Ellison sendromuna sebep olan, gastrin salgılayıcı tümör; gastrinom; Zollinger-Ellison tümörü (Özellikle pankreas’ta, nadir olarak da duode-num ya da midede görülür).
Pankreas’ta ya da nadir olarak duodenum veya midede gastrin salgılayıcı tümör (gastrinom), gastrin’e bağlı olarak mide bezlerinden aşırı hidroklorik asit salgılanışı sonucu mide ve duodenum’da peptik ülserle
Özellikle tükürük salgısının azalmasına bağlı olarak gelişen ağız kuruluğu; Zagari hastalığı
Tükürük salgılanışının azlığı nedeniyle ağzın kuru oluşu; ağız kuruluğu; kserostomi.
ksantinüri, Ksantin oksidazın eksikliği nedeniyle idrarda aşırı miktarda ksantin ve hipoksantin bulunuşu ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı
El sırtı, dirsek, diz, boyun, omuz gibi bölgelerde hafif kabarık ksantomlar oluşması ile belirgin, kanda lipoprotein, kolesterol ve trigliserid artımının eşlik ettiği kalıtsal metabolik bozukluk; tüberöz ksantom.
ksantinüri, Ksantin oksidazın eksikliği nedeniyle idrarda aşırı miktarda ksantin ve hipoksantin bulunuşu ile belirgin kalıtsal metabolizma hastalığı
Genetik hastalık ya da anomalinin, X kromozomu üzerindeki genle evlada geçme hali; bu nitelikle belirgin kalıtsal geçiş.
Bazı akıl hastalarında görülen, bir anlam ifade etmeyen birbiri ile bağlantısız sözler; birbiri ile bağlantısız sözcük ve sözlerden oluşan konuşma; kelime salatası; sözcük salatası.
1 2 3 4 .. 115 116 117

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü