İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 105 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Dalak hilumu’nda birkaç ven dalının birleşmesinden oluşan, daha sonra pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena mesenterica superior ile birleşen ven; dalak veni; lienal ven; spleni
Dalağı saran fibröz tabaka; dalak kapsülü,
Dalak trabekülleri. Bk. trabeculae of spleen.
tıbbi çeviri
(L.): Dalaktan ayn olarak bazen yanında bulunan, yine dalak dokusundan ibaret küçük oluşum; ek dalak; splenulus.
Dalak hücrelerini tahrip edici herhangi birtoksik madde; splenotoksin.
Dalağa kesi yapma; splenotomi.
1- Dalak üzerindeki yırtığa dikiş koyma; splenorafi. 2- Gezgin dalağı dikişle karın duvarına tespit etme.
Dalaktan gelen kanama; yırtılma sebebiyle gelişen dalak kanaması; splenoraji.
Vena splenica ile sol vena renalis arasında ameliyatla oluşturulan anastomoz; splenorenal şant (Portal hipertansiyonca uygulanır)
Dalakböbrek bağı. Bk. phrenicosplenic ligament.
Portal hipertansiyon’u tedavi amacıyla vena lienalis ile sol vena renalis arasında geçit oluşturma; splenorenal anastomoz.
Dalak ve böbrekle ilgili; splenorenal.
Dalağın normal yerine oranla aşağıdaolması hali; dalak düşüklüğü; splenoptoz.
Dalağa radyoopak madde enjeksiyonunu takiben splenik ve portal venlerin röntgen filminin alınması; splenoportografı.
Akciğerin -aşırı konjestiyon nedeniyle- dalak dokusu görünümü almasıyla belirgin pnömoni; splenopnömoni.
Dalak ve diyafragma ile ilgili; splenofrenik.
Gezgin dalağın ameliyatla karın duvarına tespiti; splenopeksi.
Herhangi bir dalak hastalığı; splenopati.
Dalak ve pankreas’la ilgili; splenopankreatik.
Dalak ve böbrekle ilgili; splenonefrik.
1 2 3 4 5 6
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 133 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Kolesteril depolanma hastalığının, bebeklerde görülen şekli; doğumu takiben ilk haftalarda gelişen, kemik iliği ve dalakta kolesterol esterleri ve gliserid birikimi ile belirgin, hepatosplenomegali’nin de eşlik ettiği k
Dalak pulpasmda, arteria splenica’nm küçük dalları çevresindeki lenfoid doku kümelerinin oluşturduğu bölüm; beyaz (ak) pulpa (Kırmızı pulpa içinde beyaz adacıklar halinde görülür),
Pankreas cismi ve pankreas kuyruğunun venöz kanını vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten küçük venler; pankreas venleri; pankreatik venler
tıbbi çeviri
Mide fundusu, mide sol duvarı ve mide büyük kurvaturu sol bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan venler; mide kısa venleri; kısa gastrik venler
Dalak hilumu’nda birkaç ven dalının birleşmesinden oluşan, daha sonra pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena mesenterica superior ile birleşen ven; dalak veni; lienal ven; spleni
Vena mesenterica superior ile vena splenica’nın -pankreas boynunun arkasında- birleşmesinden oluşan ve porta hepatis’te karaciğere giren büyük ven; karaciğer kapısı veni; kapı veni; portal ven (Porta hepatis’
Arteria mesenterica superior’a eşlik eden ve pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena splenica ile birleşen ven; mezenter üst veni; superior mezenterik ven
Arteria mesenterica inferior’a eşlik eden ve pankreas cisminin arkasında vena splenica’ya açılan ven; mezenter alt veni; inferior mezenterik ven
İki taraf iç serebral ven (vena cerebri interna)’in -splenium corporis callosi altında- birleşmesiyle oluşup sinüs rectus’a açılan ven; Galen’in büyük veni; beyin büyük veni; büyük serebral ven
Dalak veni; lienal ven. Bk. vena splenica
Arteria gastro-omentalis sinistra’ya eşlik eden ve midenin ön ve arka yüzleri ile omentum majus’un venöz kanını boşaltmak üzere vena splenica’ya açılan ven; sol gastro-omental ven
Corpus callosum tümseği. Bk. splenium corporis callosi
Alfa-lipoprotein oluşmasındaki bozukluk nedeniyle, kanda alfa-lipoprotein azlığı veya yokluğu, lenf düğümlerinde şişme, kirli sarı renk alan damak bademciklerinin aşırı büyümesi ve splenomegali ile belirgin familyal metabolik
(L.): Dalaktan ayn olarak bazen yanında bulunan, yine dalak dokusundan ibaret küçük oluşum; ek dalak; splenulus.
Dalak hücrelerini tahrip edici herhangi birtoksik madde; splenotoksin.
Dalağa kesi yapma; splenotomi.
1- Dalak üzerindeki yırtığa dikiş koyma; splenorafi. 2- Gezgin dalağı dikişle karın duvarına tespit etme.
Dalaktan gelen kanama; yırtılma sebebiyle gelişen dalak kanaması; splenoraji.
Vena splenica ile sol vena renalis arasında ameliyatla oluşturulan anastomoz; splenorenal şant (Portal hipertansiyonca uygulanır)
Dalakböbrek bağı. Bk. phrenicosplenic ligament.
1 2 3 4 5 6 7

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü