İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 203 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyin yankürelerinin üst, dışyan ve içyan yüzlerinin venöz kanını sinüs sagittalis superior’a ileten venler; beyin üst venleri; superior serebral venler
Beyincik üst venleri. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
tıbbi çeviri
Diyafragma’nın üst yüzünde seyreden ve bu yüzün venöz kanını vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten küçük venler; diyafragma üst venleri; superior frenik venler
Üst gözkapağının, özellikle kapağın ön bölümünün venöz kanını vena angularis’e ileten venler; üst gözkapağı venleri; superior palpebral venler
Arteria glutea superior’a eşlik eden, foramen ischiadicum majus’u geçtikten sonra vena iliaca interna’ya açılan venler; üst gluteal venler.
Beyin üst venleri; superior serebral venler. Bk. venae superiores cerebri
Beyincik üst venleri; superior serebellar venler. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
Tiroid bezi üst bölümünün venöz kanını boşaltmak üzere vena jugularis interna’ya açılan ven; tiroid üst veni; superior tiroid ven.
Nucleus caudatus, thalamus ve thalamus’a komşu dokuların venöz kanını ileten ve vena interna cerebri ‘yi oluşturmak üzere vena choroidea ile birleşen ven; üst talamuskorpus striatum veni
Plexus venosus rectalis’in üst bölümünden başlayıp vena mesenterica inferior’a açılan ven; rektum üst veni; superior rektal ven
Orbita içyan köşesi yakınından başlayıp -üst orbital bölgenin ve üst gözkapağının venöz kanını toplayarak- orbita içyan duvarının üst bölümü boyunca arkaya doğru seyreden ve orbita üst yarığı (fıssura orbitalis superior)̵
Arteria mesenterica superior’a eşlik eden ve pankreas boynunun arkasında -vena portae hepatis’i oluşturmak üzere- vena splenica ile birleşen ven; mezenter üst veni; superior mezenterik ven
Arteria laryngea superior’a eşlik eden ve larenks’in üst bölümünün venöz kanını vena thyroidea superior’a ileten ven; gırtlak üst veni; superior laringeal ven
Üst dudağın venöz kanını vena facialis’e ileten ven; üst dudak veni; üst labiyal ven
Sol 2., 3. ve 4. kaburgalar arası arka venleri (venae intercostales posteriores)’nin birleşmesiyle oluşup vena brachiocephalica sinistra’ya açılan ven; sol üst kaburgalar arası ven; sol üst interkostal ven
Sağ 2., 3. ve4. kaburgalar arası arka venleri (venae intercostales posteriores) ‘nin birleşmesiyle oluşup vena azygos’a açılan ven; sağ üst kaburgalar arası veni; sağ üst interkostal ven
Sağ ve sol vena brachiocephalica’nın -üst mediastinum’da sağ 1. kıkırdak kaburganın arkasında- birleşmesiyle oluşup, baş, boyun, kollar ve göğüs organlarından gelen venöz kanı kalp sağ kulakçığına ileten büyük ven
Venae mediae superfıciales cerebri’den sinüs sagittalis superior’a uzanan ven; Trolard veni; üst birleştirici ven; superior anastomotik ven
Bk. superior trunk of brachial plexus
1 2 3 4 .. 9 10 11
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 259 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Omur kemerinin her iki yanındaki -üst ve alt olmak üzere- iki çıkıntıdan her biri; eklem çıkıntısı. Bk. superior articular process of vertebra ve inferior articular process of vertebra.
Wernicke ensefalopatisi. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior.
Wernicke hastalığı. Bk. polioencephalitis hemorrhagica superior
tıbbi çeviri
İki taraf spina iliaca anterior superior’lan birleştiren teorik çizginin ortasından geçen dikey hattın takriben 66.5 cm altına isabet eden nokta; Voillemier noktası (Mesaneye ponksiyon yeri),
Nervus laryngeus superior ya da nervus laryngeus recurrens’teki lezyon sebebiyle ses telinde oluşan -tek veya iki taraflı- felç; ses teli felci
Vena cava (vena cava superior ya da inferior)ve kalp sağ kulakçığı ile ilgili; venoatriyal.
Gözde koroidea’nın venöz kanını boşaltmak üzere, üst ikisi vena ophthalmica superior’a, alt ikisi vena ophthalmica inferior’a açılan dört ven; vortikoz venler.
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Beyincik yarıkürelerinin üst yüzlerinin venöz kanını boşaltmak üzere bir bölümü sinüs petrosus superior ve sinüs transversus durae matris’e, bir bölümü ise sinüs rectus ve vena magna cerebri’ye açılan venler; beyi
Beyin yankürelerinin üst, dışyan ve içyan yüzlerinin venöz kanını sinüs sagittalis superior’a ileten venler; beyin üst venleri; superior serebral venler
Beyincik üst venleri. Bk. venae superiores hemispherii cerebelli.
karın ön duvarının yüzeysel katlarının venöz kanını venae epigastricae superiores, vena epigastrica superficialis ve venae thoracoepigastricae’ya ileten venler; karın derialtı venleri; subkutan abdominal venler
Dışyan sakral arterler (arteriae sacrales laterales)’e eşlik eden ve sakrum derisi ile sakrum arkasındaki kasların venöz kanını vena iliaca interna ya da venae gluteae superiores’e ileten venler; sakral dışyan ven
Diyafragma’nın üst yüzünde seyreden ve bu yüzün venöz kanını vena azygos ve vena hemiazygos’a ileten küçük venler; diyafragma üst venleri; superior frenik venler
Perikard’m venöz kanını boşaltmak üzere vena brachiocephalica ya da vena cava superior’a açılan küçük venler; perikardiyal venler
Üst ve alt pankreatikoduodenal arterlere eşlik eden, pankreas başı ve duodenum’un venöz kanını boşaltmak üzere, üçü vena mesenterica superior’a, biri vena portae hepatis’e açılan dört ven; pankreasduodenum v
Pankreas cismi ve pankreas kuyruğunun venöz kanını vena splenica, vena portae hepatis ve vena mesenterica superior’a ileten küçük venler; pankreas venleri; pankreatik venler
Üst gözkapağının, özellikle kapağın ön bölümünün venöz kanını vena angularis’e ileten venler; üst gözkapağı venleri; superior palpebral venler
Üst gözkapağı arka bölümünün venöz kanını vena ophthalmica superior’a ileten küçük venler; gözkapağı venleri; palpebral venler.
Ön mediastinum’un venöz kanını venae brachiocephalicae ya da vena cava superior’a boşaltan küçük venler; mediyastin venleri; mediyastinal venler
1 2 3 4 .. 11 12 13

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü