İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 334 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Xenopus testi. Bk. Hogben test
tıbbi çeviri
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Kanda karbon monoksit bulunup bulunmadığını belirlemede uygulanan bir test; Wetzel testi
Tifüs tanısında uygulanan bir aglütinasyon testi; WeilFelix testi
Sağırlık tanısında uygulanan bir test; Weber testi
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
Kanda romatoid faktör varlığını aramada, dolayısıyla romatoid artrit tanısında kullanılan bir aglütinasyon testi; WaalerRose testi
Tüberküloz tanısında uygulanan deri testlerinden biri; Völlmer testi (Tüberkülin emdirilmiş küçük gazlı bez parçası deri üzerine plasterle tespit edilir. 4872 saat içinde test bölgesinde kızartı ve sertlik oluşması, testin po
Mesane ve bağırsaklarla ilgili; vezikointestinal.
Sol plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde funiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sol testis’le sol epididim’in venöz kanını vena renalis sinistra’ya boşalta
Sağ plexus pampiniformis’ten başlayıp, canalis inguinalis içinde fimiculus spermaticus boyunca yukarı çıkarak karna erişen ve sağ testis’le sağ epididim’in venöz kanını vena cava inferiör’a boşaltan ve
Kanda gerek direkt gerekse indirekt bilirübin miktarını belirlemede uygulanan bir test; van den Bergh testi
Rahim ve bağırsaklarla ilgili; uterointestinal.
Böbreklerin işlev yeteneğini kontrol amacıyla uygulanan testlerden biri; belli süre içinde böbrekler aracılığıyla kandan süzülüp idrarla atılan üre miktarının belirlenmesi; üre klirens testi
İnmemiş testis. Bk. undescended testis.
İşitme yeteneğini ve orta kulak kemiklerindeki iletim duyarlığını kontrol amacıyla diyapazon kullanılarak yapılan testler; diyapazon testleri
Testis ve epididimis’i saran, paryetal ve viseral olmak üzere iki yaprağın oluşturduğu seröz tabaka; testis serozası
1 2 3 4 .. 15 16 17
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 592 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ağızdan ksiloz verilişini takiben idrara geçen miktarı belirleme amacıyla, gıdaya bağlı pentozüri tanısında uygulanan bir test; ksiloz konsantrasyon testi,
Ksiloz’un bağırsaklardan emilişini takiben kana geçiş hızını belirleme amacıyla uygulanan test; ksiloz absorpsiyon testi
Xenopus testi. Bk. Hogben test
tıbbi çeviri
Güney Afrika tırnaklı kara kurbağası (Bu kurbağanın dişisi, eskiden gebeliği belirleme amacıyla yapılan Hogben testinde, test hayvanı olarak kullanılmıştır).
Güney Afrika tırnaklı kara kurbağası (Bu kurbağanın dişisi, eskiden gebeliği belirleme amacıyla yapılan Hogben testinde, test hayvanı olarak kullanılmıştır).
Tifo ve paratifo tanısında uygulanan serolojik test; Gruber Widal reaksiyonu; Widal testi.
Absorpsiyon bozukluğu, karın ağrısı, diyare, steatore, gastrointestinal kanama, lenfadenopati, poliartrit, deride kahverengimsi pigmantasyon, aşırı zayıflama ve merkezi sinir sistemine ait bozukluklarla belirgin, bağırsak muk
Kanda karbon monoksit bulunup bulunmadığını belirlemede uygulanan bir test; Wetzel testi
Tifüs tanısında uygulanan bir aglütinasyon testi; WeilFelix testi
Weil-Felix reaksiyonu. Bk. Weil-Felix test
Sağırlık tanısında uygulanan bir test; Weber testi
Wassermann testinde kullanılan, konjenital sifilizli fetüs karaciğerinden hazırlanmış, Treponema pallidum’ları içeren ekstre; Wassermann antijeni
Frengi tanısında uygulanan bir komplement fıksasyon testi; Wassermann testi
Wassermann reaksiyonu. Bk. Wassermann test
İdrarda ürobilinojen bulunup bulunmadığını belirlemede kullanılan bir test; WallaceDiamond testi
Kanda romatoid faktör varlığını aramada, dolayısıyla romatoid artrit tanısında kullanılan bir aglütinasyon testi; WaalerRose testi
Tüberküloz tanısında uygulanan deri testlerinden biri; Völlmer testi (Tüberkülin emdirilmiş küçük gazlı bez parçası deri üzerine plasterle tespit edilir. 4872 saat içinde test bölgesinde kızartı ve sertlik oluşması, testin po
Uzaktaki cisimleri net görebilme hali; görme keskinliği (6 metre uzaktan uygulanan Snellen testi’nin normal oluşu).
Cezayir menekşesi (Vincarosea)’nden elde edilen antineoplastik bir alkaloid; vinblastin (Özellikle meme ve testis kanserleri, koryokarsinom, Hodgkin hastalığı, Hodgkindışı lenfom tedavisinde intravenöz uygulanır).
Mesane ve bağırsaklarla ilgili; vezikointestinal.
1 2 3 4 .. 28 29 30

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü