İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 1 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 1 arasındaki sonuçlar:
Sağ ve sol vena iliaca communis’ in -5. bel omuru cisminin sağ tarafmda-birleşmesiyle oluşup, bacaklar, pelvis ve karın organlarından gelen venöz kanı kalp sağ kulakçığına ileten büyük ven; alt vena kava
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 26 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Gövde dışyan duvarının derialtı dokusunda seyreden ve üstte vena thoracica lateralis’e, altta vena epigastrica superficialis’e açılmak suretiyle vena cava superior ile vena cava inferior’a boşalan dallar ara
Arteria renalis’e eşlik eden ve vena cava inferior’a açılan, biri sağ diğeri sol böbreğe ait iki kısa ven; böbrek venleri; renal venler
Diyafragma’nın alt yüzünde arteria phrenica inferior’a eşlik ederek seyreden ve bu yüzün venöz kanını sağda tek dal halinde vena cava inferior’a, solda iki dal halinde biri vena suprarenalis sinistra’y
tıbbi çeviri
Lumbar arterlere eşlik eden, birinci ve ikincisi vena lumbalis ascendens’e, üçüncü ve dördüncüsü vena cava inferior’a açılan her iki yandaki dört ven; bel venleri; lumbar venler
Karaciğer sol lobu dışyan bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde-vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer sol venleri; sol hepatik venler
Karaciğer sol lobu’nun içyan segmenti ile sağ lobu’nun ön segmenti alt bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer orta venleri; orta hepatik venler
Karaciğer sağ lobu arka segmenti ile ön segment üst bölümünün venöz kanını -hepsi birleşip tek ya da iki dal halinde- vena cava inferior’a ileten venler; karaciğer sağ venleri; sağ hepatik venler
Karaciğerde vena sublobularis’lerin birleşmesinden oluşup vena cava inferior’a açılan venler; karaciğer venleri; hepatik venler
Vena cava superior ya da vena cava inferior’un, radyoopak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla filminin alınması; venakavografı.
Sağ böbreküstü bezinin venöz kanını boşaltmak üzere vena cava inferior’a açılan ven; sağ böbreküstü veni; sağ suprarenal ven
Sağ liga-mentum latum uteri’deki -sağ yumurtalık hilumu’ndan gelen ovaryan venlerin oluşturduğu- plexus pampi-nifonnis’in kanını vena cava inferior’a ileten ven; sağ yumurtalık veni; sağ ovaryan ven
Vena iliaca interna ile vena iliaca externa’nın sakroiliyak eklem önünde birleşmesiyle oluşan ven; ana iliyak ven (sağ ve sol vena iliaca communis -5. bel omuru cisminin sağ tarafmda-birleşerek vena cava inferior’
Damar içine, kan akımına mani olmaksızın kan pıhtılarını süzmek üzere yerleştirilen şemsiye şeklinde süzgeç; şemsiye süzgeç (Genellikle vena cava inferior’a yerleştirilir)
Kalp sağ kulakçığının dışyan yüzünde, vena cava superior ve vena cava inferior’un kulakçığa açılan ağızlarının sağ bölümleri arasındaki oluk; sağ kulakçığın terminal oluğu
Vena portae ile vena cava inferior arasında ameliyatla oluşturulan anastomoz; portakaval şant (Portal hipertansiyon’da uygulanır)
Vena portae ile vena cava inferior arasında ameliyatla oluşturulan anastomoz; portakaval şant (Portal hipertansiyon’da uygulanır)
Vena portae hepatis ve vena cava inferior ile ilgili; portakaval.
Karaciğerdeki ven basıncını belirleme amacıyla vena brachialis aracılığıyla kalbin sağ kulakçığına, oradan da vena cava inferior aracılığıyla hepatik ven’e uzun kateter geçirilişi; hepatik ven kateterizasyonu
Fetal hayatta, venaumbilicalis ile vena cava inferior’u birleştiren kısa, küçük ven (Doğumdan sonra tıkanarak kapanır; yerinde "ligamentum venosum" adını alan fıbröz artık kalır),
Vena cava superior, vena cava inferior ya da sağ atriyum’da ölçülen kan basıncı; santral venöz basınç (Santral venöz basınç, vena jugularis interna, vena subclavia veya vena intermedia cubiti aracılığıyla vena cava supe
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme
Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü