İngilizce Türkçe Tıbbi Terimler Sözlüğü
Tıbbi Çeviri ve Medikal Tercüme
tıbbi çeviri
Tıbbi sözlük içinde İngilizce - Türkçe 63 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
Kalp karıncığındaki bir odaktan kaynaklanan taşikardi; ventriküler taşikardi.
Kalp karıncıklarının kanı aort ve pulmoner artere pompalamak üzere kasılması; ventriküler sistol (Kalp kulakçıklarının kasılmasını takiben)
Ventriküler bölme. Bk. interventricular septum of heart
tıbbi çeviri
Sağ ve sol kalp karıncıklan arasındaki bölmede doğuştan delik oluşu; ventriküler septum defekti
Ventrikül (karıncık) ponksiyonu. Bk. ventriculopuncture
Kalpte sağ veya sol karıncık (ventrikiil) kasının hipertrofi gösterişi; ventrikül hipertrofisi.
Birinci ve ikinci kalp seslerine -erken diyastol’de- üçüncü kalp sesinin eklenmesiyle belirgin üçlü kalp ritmi; ventriküler galop.
Kalp karıncıklarının dakikada 250 veya üzerinde düzenli atım göstermesi ile belirgin aritmi; ventrikül flatteri.
Beyin karıncıklan içinde bulunan beyin-omurilik sıvısı; ventri-kül sıvısı
Kalpte ventrikül kasının titreşim şeklinde süratli ve düzensiz kasılması; ventriküler fibrilasyon.
Ventriküldeki ektopik odaktan kaynaklanan ekstrasistol; ventriküler ekstrasistol.
Sağ veya sol kalp karıncığının genişleme göstermesi hali; ventrikül dilatasyonu.
Kalp karıncıklarının gevşemesi; kalp karıncıklarının sistolu takiben tekrar kanla dolarak genişlemesi; ventriküler diyastol (Kalp kulakçıklarının gevşemesini takiben),
Kalp karıncıklarının kasılması; ventriküler kontraksiyon
Ventriküler kompleks. Bk. QRST complex.
Kalpte sol karıncık duvarı üzerindeki -nedbe dokusundan oluşan- anevrizmanın ameliyatla çıkarılması; ventriküler anevrizmektomi.
Miyokard enfarktüsü’nü takiben sol karıncık duvarında oluşan anevrizma; ventrikül anevrizması,
Karıncık (ventrikül) ile ilgili; ventriküler.
Sol atriyoventriküler kapak. Bk. mitral valve
Sağ atriyoventriküler kapak. Bk. tricuspid valve.
1 2 3 4
Tıbbi sözlük içinde Türkçe - İngilizce 22 adet çeviri sonucu bulundu. 1 - 20 arasındaki sonuçlar:
tıbbi çeviri
Ventriküler bölme. Bk. interventricular septum of heart
Beyinde foramen interventriculare yakınında sağda ve solda, vena thalamostriata superior ile vena choroidea’nın birleşmesinden oluşan iki ven; Galen venleri; beyin içi venleri; iç serebral venler (Sağ ve sol vena intern
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıklarmm diyafragmatik yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis postreior’da aşağı indikten sonra sinüs coronarius’a açılan ven; kalp orta veni; orta
tıbbi çeviri
Kalp apeksi’nden başlayıp kalp karıncıkları ön yüzlerinin venöz kanını toplayan ve sulcus interventricularis anterior’da seyrettikten sonra sola dönüp sinüs coronarius’a açılan ven; büyük kardiyak ven
Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. anterior interventricular sulcus
Bk. interventricular septum of heart
Bk. atrioventricular septum of heart
Üçüncü kalp sesi galopu. Bk. ventricular gallop
Protodiyastolik galop. Bk. ventricular gallop
Arka ventriküller arası oluk. Bk. posterior interventricular sulcus
Bk. atrioventricular node
Nodal taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia
Jonksiyonel taşikardi. Bk. atrioventricular junctional tachycardia.
Bk. interventricular foramen.
Bk. antriventricular bundle
Kalp hipertrofisi. Bk. ventricular hypertrophy
Hisdemeti; His hüzmesi. Bk. atrioventricular bundle.
Bk. atrioventricular.
Kalbin karıncıklar arası bölmesi (septum interventricularis cordis)’nin membranöz bölümünün, sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında uzanan parçası; kalbin atriyoventriküler bölmesi; atriyoventriküler septum.
1 2

Tıbbi Terim Duyuru

Tıbbi Çeviri Hizmetlerimiz Başladı

Tıp metinlerinin çevirisinde eşdeğerlik sağlayabilmek

Yüz Plastik Cerrahi Derneği 12. Ulusal Toplantısı

6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Adana HiltonSA, Adana'da gerçekleştirilecektir

8th International Gastrointestinal Cancers Conference

8th International Gastrointestinal Cancers Conference (IGICC 2018) to be held 7– 9 December 2018 in Istanbul

2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu 8 Aralık 2018 tarihinde Wyndham Ankara'da gerçekleştirecek

tıbbi çeviri, tıbbi tercüme

Tıbbi Terim Linkler

Türkiye'nin en büyük online Tıp Terimleri Sözlüğü
Tıbbi Sözlük - Tıp Sözlüğü